Bataillon, s.r.o.
Panská 253/39
811 01 Bratislava
Tel: +421 948 015 978
E-mail: office@bataillon.sk
IČO: 44871651
DIČ: 2022855835
IČ DPH: SK2022855835
č.účtu: 2623182241/1100
Zápis: OS BAI,odd.Sro,vl.59497/B