Vyrastal som v Bratislave, kde som absolvoval základné a stredoškolské vzdelanie. Od detstva som sa venoval rôznym športom a dobrovoľníckym aktivitám. Už viac ako dvadsať rokov som členom Dobrovoľného hasičského zboru DHZ Podunajské Biskupice a viac ako desať rokov som zakladajúcim a stále aktívnym členom občianskeho združenia Zdravotná služba Medica Bratislava, o.z.. V pracovnej sfére som sa venoval zabezpečovaniu osobnej bezpečnosti najprv ako zamestnanec, neskôr ako zamestnávateľ a tiež ako člen dozornej rady Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti (SKSB). Dnes pracujem ako obecný policajt neďaleko Bratislavy. Politicky som sa rozhodoval angažovať v tejto dobe pretože verím, že bezbrehé zadlžovanie generácie našich detí je potrebné zastaviť.

Strana DOPRAVA
Dobrovoľný hasičský zbor
Zdravotná služba MEDICA

*

*

*

*

* povinné pole